Газета «Вісті Рівненщини» +380678370541 +380675894919 +380362695137

Повідомлення про планову діяльність РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

_____________20.03.2018р._____________ (дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

__________2018320353/591_____________ (реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал», 03361678 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

вулиця Степана Бандери, 2, м. Рівне, 33028

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

2.1. Планована діяльність, її характеристика.

Відновлення зношених трубопроводів мереж чистої води, відновлення насосних станцій, технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій, будівництво нових каналізаційних мереж, будівництво очисних споруд м. Рівне та реконструкція очисних споруд смт Квасилів і смт Гоща.

Технічна альтернатива 1.

Технічна альтернатива складається з 12 компонентів та включає в себе:

 

• Реконструкцію мереж (мережі водопостачання та водовідведення);

 

• Реконструкцію каналізаційних насосних станцій;

 

• Переобладнання насосних станцій;

 

• Будівництво очисних споруд м. Рівне;

 

• Реконструкція очисних споруд смт. Квасилів і смт Гоща.

 

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива включає до себе всі заходи, передбачені Технічною альтернативою 1, а також:

 

• Закупівлю спеціального транспорту з можливостями дослідження трубовопроводів;

 

• Інсталяція проливної установки для перевірки лічильників;

 

• Впровадження системи SCADA.

 

Технічна альтернатива 2 була вибрана у якості основної для провадження планової діяльності на основі аналізу витрат і вигід під час підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту, підготовленого підприємством.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Місце провадження планової діяльності визначено наявністю на даній території споживачів послуг водопостачання та водовідведення, а це територія в адміністративних межах м. Рівне, а також смт Квасилів і смт Гоща, Рівненська обл.

Оскільки місце провадження планової діяльності знаходиться у межах існуючих потужностей підприємтсва, виділення додаткових земельних ділянок не вимагається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація заходів, передбачених комплексним проектом матиме в цілому позитивний соціально-економічний ефект. Після проведення запланованих заходів передбачається отримання наступних вигід:

 

• Зниження середньорічного споживання електроенергії на 4,2 млн. кВт*год;

 

• Зниження ймовірності забруднення навколишнього середовища недоочищеними стоками;

 

• Зниження середньорічних матеріальних витрат (у тому числі витрат, спрямованих на ліквідацію наслідків аварійний ситуацій)- близько 10 млн грн. щорічно;

 

• Зниження викидів: CO2 (на 15%), NO і CO;

 

• Підвищення рівня безпеки експлуатації виробничих потужностей та мінімізація ризиків виникнення аварійних ситуацій.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Протяжність водопровідних мереж всього – 734,9 км

Протяжність каналізаційних мереж всього – 278,5 км

Водозабір здійснюється із підземних джерел, які налічують 128 артезіанських свердловин, що розташовані на 7 водозабірних майданчиках.

Стічні води від споживачів перекачуються на очисні споруди 28 каналізаційними насосними станціями в т.ч.: м. Рівне — КНС – 20 шт. та ГКНС-1 шт., смт. Гоща — КНС- 3 шт., смт. Квасилів — КНС - 2 шт, с. Олександрія — КНС – 2 шт. На балансі підприємства знаходиться 4 комплекси каналізаційних очисних споруд.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 2

1) По забрудненню атмосферного повітря: дотримання значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ, рівня гранично допустимих викидів (ГДВ)від технологічного обладнання, фонового вмісту забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2) По забрудненню водного середовища: забір води на технологічні потреби, дотримання значення ГДК забруднюючих речовин у поверхневих водах водного об’єкту та фонового вмісту забруднюючих речовин.

3) По забрудненню ґрунту: відсутність прямого інтенсивного впливу. Планову діяльність провадять у межах відведених земельних ділянок. Санітарно-захисні зони навколо об’єктів дотримані.

4) Запланована діяльність є безпечна для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 2

Оскільки оновлені об’єкти та потужності потребують забезпечення мережами та комунікаціями- виконання інженерних вишукувань у необхідному обсязі.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 2

атмосферне повітря, джерела впливу:

 

• технологічне обладнання, автотранспорт, будівельна техніка; можливий вплив – забруднення атмосферного повітря;

 

Водне середовища, джерела впливу:

 

• збільшення обсягів водокористування;

 

• збільшення обсягів водовідведення;

 

Ґрунти, джерела впливу:

 

• обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними, можливий вплив – забруднення ґрунту.

 

Соціальне середовище, джерела впливу:

 

• технологічне обладнання, автотранспорт, будівельна техніка, можливий вплив – перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого шуму на території житлової забудови;

 

Рослинний і тваринний світ, джерела впливу:

 

• зелені насадження, можливий вплив – знесення зелених насаджень, які потрапляють у зону будівництва;

 

Клімат і мікроклімат, джерела впливу відсутні;

Навколишнє техногенне середовище, джерела впливу відсутні.

Соціальне середовище, джерела впливу :

 

• недотримання розміру СЗЗ виробництва, можливий вплив – перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого шуму на території житлової забудови

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів планової діяльності та обєктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Пункт 10 частина 3 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;

Пункт 11 частина 3 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: складування осаду, мулові поля площею 0,5 га гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;

Пункт 14 частина 3 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планової діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планової діяльності або продовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та обєктів,

зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Також, відповідно до п.п. 4 частини 3 ст. 5 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", повідомляємо, що реалізацію проекту планується здійснювати із залученням іноземних кредитів під державні гарантії (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту ОВД у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 - VIII від 23.05.2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Документ дозвільного характеру, а саме Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

Читайте також

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: